11/10-19 Fortsatt koka vattnet i Degeberga

*Uppdatering, 2019-10-11, kl. 15:35*
De yttre åtgärderna på högreservoaren fortsätter enligt plan. Provsvaren på vattnet har förbättrats, men det finns ännu bakterier kvar på ledningsnätet. Nya vattenprover tas löpande. De utplacerade vattentankarna fylls på och servas. Kokningsrekommendationen gäller tills vidare.*Uppdatering, 2019-10-09, kl. 09.41*
Åtgärderna på högreservoaren fortsätter. Uppmaningen till boende att spola kranarna har gett effekt och det finns längre inget behov av att spola vatten. Nya vattenprover tas under dagen. De utplacerade vattentankarna fylls på och servas. Kokningsrekommendationen gäller tills vidare.

NY INFO: 7 oktober 2019 – Information om kokningsrekommendationen i Olseröd med omnejd finns här.Bakterier har upptäckts i vattenledningsnätet i Degeberga. Därför måste det kommunala dricksvattnet kokas innan det dricks eller används till matlagning.Dricksvattentankar kommer att placeras ut under kvällen. Platserna kan ni se i kartan.

 

*Uppdatering 2019-10-07, kl. 11.35*
Åtgärderna på högreservoaren går framåt och provtagningen fortsätter. Det är viktigt att vattnet i ledningarna används och inte blir stillastående, så abonnenterna i området uppmanas att låta kranarna spola några minuter då och då under dagen. Kokningsrekommendationen gäller tills vidare.

*Uppdatering 2019-10-04, kl. 9.13*

Högreservoaren är åter påkopplad på ledningsnätet. På utsidan pågår ombyggnadsåtgärder och den nylagda cementen måste nu torka under helgen. Parallellt inväntas svar på de nya vattenproverna som tagits. De utplacerade vattentankarna fylls på och servas löpande. Kokningsrekommendationen gäller tills vidare.

*Uppdatering 2019-10-03, kl. 9.15*

Norra delarna av Degebergas ledningsnät var trycklöst under en kort stund på morgonen. Det berodde på ett tekniskt fel på vattenverket i kombination med att högreservoaren (som normalt håller trycket på ledningen) var bortkopplad. Rengöring av högreservoaren är klar och den har fyllts upp med vatten igen. Inom kort kommer den även att byggas om. Nya vattenprover tas under dagen. Många har frågor kring kokningsrekommendationen och svar finns på länken ”Livsmedelsverkets råd vid kokningsrekommendation” ovan. Kokningsrekommendationen gäller tills vidare

*Uppdatering 2019-10-01, kl. 10:21*

Högreservoaren är besiktigad och bortkopplad från ledningsnätet för åtgärder. Fler vattenprover tas. Kokningsrekommendationen gäller tills vidare.