Avbrott/frekvensomläggning av Tv-kanaler from 21 april

HEJ!

 

NY STATLIG FREKVENSÄNDRING PÅ SÄNDARMASTER I VÅRT NÄROMRÅDE.

21/4 KOMMER TERACOM ATT SLÄCKA NER KARLSHAMSSÄNDAREN OCH HÖRBYSÄNDAREN FÖR FREVENSÄNDRINGAR.

DETTA ARBETE KOMMER ATT PÅGÅ HELA DAGEN 21 APRIL (10,00-18,00)

DEN STÖRSTA FÖRÄNDRINGEN KOMMER ATT SKE PÅ KARLSHAMSÄNDAREN OCH HÄR KOMMER VI ATT BEHÖVA GÖRA EN OMPROGRAMERING  I ANTENNCENTRALEN.

DE ANLÄGGNINGAR SOM ANVÄNDER HÖRBYSÄNDAREN DÄR SKA CENTRALEN KLARA DENNA UPPGRADERING.

EV BEHÖVER BOXERKUNDER GÖRA EN KANALSÖKNING PÅ SIN BOX FÖR ATT FÅ TILLBAKA BETALKANALER(BEROENDE PÅ EGET ABONNEMANG) EFTER KL 18,00

 

VÅRT ARBETE I ANTENNCENTRALEN GÄLLANDE KARLSHAMN KAN EJ PÅBÖRJAS FÖRRÄN TERACOM ÄR KLARA MED OMBYGGNADEN KL.18,00

ENSTAKA HYRESGÄSTERS TV, BOX KAN BEHÖVA KANALSÖKAS. VILL DE HA HJÄLP KAN DE BESTÄLLA AV OSS.

Bakgrund till frekvensomläggningen
Under 2016 genomförde Teracom en omfattande omläggning i och med utrymningen av 700 MHz bandet i marknätet för TV.
Förra året påbörjade våra grannländer Norge och Danmark sin utrymning av 700 MHz-bandet vilket resulterat i att Teracom behöver genomföra överenskomna frekvensändringar i delar av sydvästra Sverige.

Så här påverkas tittarna
Sändningsuppehåll
Frekvensomläggningen medför att Teracom måste byta viss utrustning på sändarstationerna. Det innebär att det kommer att vara kortare och längre sändningsuppehåll på berörda sändarstationer i respektive område den dag då frekvensomläggningen genomförs. Uppehållen kommer att ske mellan kl. 10.00 och kl. 18.00. Det kan dock även förekomma kortare avbrott dagtid på ett antal sändarstationer på grund av förberedande arbete inför frekvensomläggningen.

Berörda tittare kommer att behöva göra en kanalsökning på sin tv efter kl. 18.00 för att få fortsatt tillgång till tv- kanalerna efter att frekvensomläggningen är klar.

 

Med vänlig hälsning ANTENNSERVICE AB.

kontakt@antennservice-krstd.se     Telefon växel 044 22 85 60.