Ett fortsatt förtroende som förvaltare

Invectus har fått fortsatt förtroende som förvaltare åt Lantmännen med ett utökat bestånd.