Hyresavisering

Framöver kommer vi att hyresavisera via mail

(förutom i de fall där ni saknar mailadress)

Vänligen håll koll i er mail framöver efter era hyresavier !

På detta sätt hjälps vi åt att minska påverkan på vår miljö och klimat