Information ang Coronaviruset

Information med anledning av Coronaviruset
Invectus följer kontinuerligt den information som kommer från Folkhälsomyndigheten, som i sin tur informeras av World Health Organization (WHO).

Invectus uppmanar sina hyresgäster att avvakta med icke akuta besök eller serviceåtgärder
Vi ber våra hyresgäster om förståelse för att vi för närvarande endast åtgärdar felanmälningar av akut karaktär för att minska smittspridning.
Är ärendet akut, informera oss så att lämpliga skyddsåtgärder kan vidtas. Övriga ej akuta ärenden åtgärdas så fort läget är stabiliserat.

Invectus riktlinjer för sina anställda:
För att inte äventyra hyresgästernas eller de anställdas hälsa uppmanas alla anställda som uppvisar symtom som liknar de som coronaviruset ger att stanna hemma.
Vår personal kommer inte att beröra hyresgäster, exempelvis med handhälsning. Vi kommer att hålla avstånd till hyresgäster vi möter på området. Vi uppmanar alla hyresgäster att göra likadant.