Avstängning vatten 15/3 Lasarettsboulevarden 18 d-i 08.00-13.00

Detta pga. reparation av värmepumpen