Lediga lägenheter under semesterperioden v28-32

Lediga/uppsagda objekt 2017-06-30 samt 2017-07-31 kommer att hanteras/slutföras när vi är tillbaka från vår semester v33.

Uppsägningar som inkommer siste juni hinner komma ut på hemsidan och en första grupp kommer att skickas på visning.
De intresserade får då lägga sina svar på mail som vi kommer att hantera skyndsamt när vi är åter v33.

Uppsägningar som skall gälla from siste juli skall postas till: (skall vara poststämplade 2017-07-31)
Invectus AB
Box 116
291 22 Kristianstad
Glöm inte Er namnunderskrift på uppsägningen. Bådas, om två står på kontraktet.

För sent inlämnade uppsägningar mottages ej till månadskiftet juli/aug utan kommer att registreras nästkommande månadsskifte aug/sept.

 

Glad sommar!