Ny förvaltning Otto Marvin 2

Invectus hälsar samtliga hyresgäster i fastigheten Otto Marsvin 2 välkomna till oss.
Vi ser fram emot ett trevligt samarbete.