Invectus är ny förvaltare till THAGEs fastighetsbestånd

Vi välkomnar alla Thages hyresgäster till vår förvaltning och hoppas på ett gott samarbete.