Uppgradering av låssystem på våra olika fastigheter pågår

Vi har genomfört låsbyte på kV Löparen och kV Madigan och kommer strax innan jul att genomföra på kV Mikado.