Vill du säga upp din lägenhet till den siste juli?

Pga. att kontoret har semesterstängt så kommer Ni att få svar på Er uppsägning under v33.
Om vi har möjlighet så skickas bekräftelserna ut i början av augusti, men det kan vara så att några inte får sina bekräftelser förrän i v33, särskilt de uppsägningar som inkommit de sista dagarna i juli.

Skicka därför in Er blankett i god tid innan månadsskiftet juli/aug för att underlätta för oss.

Blanketten hittar du här

Blanketten postas sen till:
Invectus AB
Box 116
291 22 Kristianstad