Vinds och förrådsrensning

Vi har påbörjat rensning av vindar på våra fastigheter.